Zgodnie z najnowszym Komunikatem MEiN z dnia 21grudnia 2021r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, “Wychowaniu w Rodzinie” przyznano 70 punktów. Czasopismo znajduje się na pozycji 31263 w przedstawionym wykazie.

Poniżej zamieszamy link do Komunikatu MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-na...

godnie z informacjami uzyskanymi u źródła, czyli właśnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki wszystkie artykuły opublikowane na łamach „Wychowania w Rodzinie” od roku 2019 mają 70 punktów.

Artykuły opublikowane na łamach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie” dostępne są na stronie

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/142836#structure

Serdecznie dziękujemy Autorom za okazane nam zaufanie i zainteresowanie upowszechnieniem prowadzonych przez Państwa badań na łamach naszego periodyku. Zainteresowanie Państwa okazało się być tak duże, że już w lutym tego roku zasadniczo wyczerpaliśmy miejsca w planie wydawniczym na rok 2022. Nadesłano do nas wiele bardzo wartościowych merytorycznie artykułów, stanowiących istotny głos w dyskursie o rodzinie, wychowaniu i aktualnej, niełatwej sytuacji społecznej. Z uwagi na tak wielkie zainteresowanie, już nie tylko o charakterze ogólnokrajowym, ale i międzynarodowym,  podjęliśmy decyzję, aby od 2022 roku przekształcić czasopismo “Wychowanie w Rodzinie” z półrocznika w kwartalnik.

Tym samym, zapraszamy Państwa do składania artykułów do planu wydawniczego na drugą połowę 2022 roku. Artykuły do tomu 3/2022 przyjmować będziemy do 21 czerwca 2022 roku, czyli do pierwszego dnia kalendarzowego lata. Kolejny nabór artykułów, tym razem do tomu 4/2022, planujemy do 23 września 2022 roku, czyli do pierwszego dnia kalendarzowej jesieni. O terminie tym pozwolimy sobie przypomnieć Państwu w wakacyjnym newsletterze. 

Zgodnie z procedurą publikacyjną, warunkiem inicjującym prace nad tekstem jest zarejestrowanie artykułu i podpisanie umowy (wraz z niezbędnymi oświadczeniami) pomiędzy Autorką/Autorem a Wydawnictwem. Ponadto o zamieszczeniu w kolejnych tomach – oprócz terminowego nadesłania tekstu - decyduje uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Nie przewidujemy myśli przewodniej tomów, permanentnie przyświeca nam idea interdyscyplinarnego analizowania problematyki poświęconej rodzinie, wychowaniu i edukacji. W czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” publikujemy wyłącznie oryginalne artykuły naukowe.

Miło nam również poinformować Państwa, iż wraz z całym zespołem prowadzimy intensywne prace nad nową stroną internetową czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. Mamy nadzieję, że w kolejnym newsletterze będziemy mogli udostępnić Państwu aktywny link do strony. 

Tymczasem zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresami:

wwr@edusfera.press - w kwestiach zgłaszania artykułów oraz płatności,

ewa.musial@edusfera.press - we wszelkich sprawach związanych z procedowaniem artykułu.

Dotychczasowe adresy nadal pozostaną w użyciu, nade wszystko zależy nam, by nie stracić
z Państwem kontaktu.

Serdecznie zapraszamy do kontynuacji współpracy. Dołożymy wszelkich starań, aby czuli się Państwo komfortowo, w trakcie całego procesu wydawniczego.

 

Wyrazy ogromnego szacunku i sympatii

Redakcja czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”

Search article