Contact

Adress of the Editorial board:
Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego/Institute of History of Education of Department of Pedagogy of University of Wrocław
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel. +48 71 367 20 01 wew. 158
e-mail: wwr@uwr.edu.pl 

Second Editor-In-Chief
dr Ewa Jurczyk-Romanowska
e-mail: ewa.jurczyk-romanowska@uwr.edu.pl