Akceptacja alternatywnych form życia rodzinnego przez studentów powiatu bialskiego

TytułAkceptacja alternatywnych form życia rodzinnego przez studentów powiatu bialskiego
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsRuszkowska, M
Słowa kluczowealternatywne formy życia rodzinnego, powiat bialski, zagrożenia życia rodzinnego
Abstrakt / Abstract

Artykuł opisuje popularność alternatywnych form życia rodzinnego wśród młodzieży miejskiej i wiejskiej zamieszkującej powiat bialski. Zawiera omówienie wyników ankiety przeprowadzonej na przełomie 2013/2014 roku i stanowi próbę odpowiedzi na pytania czy i na ile związki nieformalne są alternatywą dla małżeństwa i rodziny; czy młodzi ludzie mają świadomość skutków prawnych funkcjonowania w tzw. wolnych związkach i czy mają one wpływ na dziecko, jeśli się pojawia w takiej relacji.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78153