Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk
  • Funkcja w czasopiśmie: sekretarz redakcji i koordynator baz czasopism 
  • Afiliacja/wykształcenie: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
  • Zainteresowania badawcze: "Moje zainteresowanie badawcze oscylują wokół problematyki związanej z całożyciowym uczeniem się, edukację osób dorosłych, społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym."
  • Motto: „Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…” Marie Curie- Skłodowska
  • Kontakt e-mailowy: aleksandra.marcinkiewicz@uwr.edu.pl