Alicja Szerląg

dr hab., 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Pedagogiki