Beata Działa

  • Funkcja w czasopiśmie: członek zespołu ds. baz czasopism
  • Afiliacja/wykształcenie:  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Pedagogika, doktorantka
  • Zainteresowania badawcze: okres późnej dorosłości, gerontologia, edukacja dorosłych, edukacja osób starszych, potencjał edukacyjny seniorów, badania biograficzne
  • Kontakt e-mailowy: beatadziala@gmail.com