Cechy charakterystyczne procesu socjalizacji dzieci przebywających w instytucjach opieki pozarodzinnej

TytułCechy charakterystyczne procesu socjalizacji dzieci przebywających w instytucjach opieki pozarodzinnej
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsVasechko, L
Słowa kluczowedzieci, kuratorzy, opieka instytucjonalna, opieka pozarodzinna, socjalizacja
Abstrakt / Abstract

Proces socjalizacji jest postrzegany jako jeden z najbardziej stabilnych i fundamentalnychskładników rozwoju osobowości. Jest blisko związany z wychowaniem i uznawany za jedną z najstarszych form zorganizowanej społecznej aktywności. Najbardziej pierwotnym środowiskiem, którego doświadcza dziecko, są relacje rodzinne. Wszystko, co obserwuje dziecko w rodzinie, jest znaczące. Oznacza to także relacje rodziców, ich złe nawyki czy możliwe nałogi, style rodzicielskie oraz zaspokajanie potrzeb dziecka. Wszystkie czynniki wspomniane powyżej mają wpływ na kształtowanie się moralności dziecka, jego osobowość i kształtuje jego postawy wobec siebie i innych.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72321