Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły

TytułDlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsKucharska, AMaria
Słowa kluczoweedukacja domowa, środowisko wychowawcze, szkoły chrześcijańskie, wartości
Abstrakt / Abstract

Od lat 90. XX wieku Polacy na nowo odkrywają edukację domową. Kształcenie i wychowanie w rodzinie nie jest nową koncepcją – poprzedzało rozwój instytucjonalnie zorganizowanej edukacji, silnie związane było z klasą społeczną i jej potrzebami. Obecnie, choć raczej w nieuświadomiony sposób, część rodziców powraca do podobnego sposobu nauczania w środowisku rodzinnym, odchodząc jednocześnie od nauczania szkolnego ze wszystkimi jego wadami. Wzorce edukacji domowej to jednak częściej bardziej współczesne modele anglosaskie, gdzie taka forma uczenia formalnego ma wielu zwolenników.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72314