Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie

TytułDziałania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsPiwowarczyk, M
Słowa kluczoweprzedszkola, rodzina, świetlice, służba społeczna, wychowanie obywatelskie, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet
Abstrakt / Abstract

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939) był w okresie międzywojennymjedną z największych i najbardziej wpływowych sanacyjnych organizacji kobiecych w Polsce. W okresie swojego największego rozwoju liczył blisko 50 tysięcy członkiń. Prowadził działalność poprzez swoje Oddziały na terenie całego kraju. Ideowo-politycznie związany był z obozem sanacyjnym, tym samym głównym celem Związku było pogłębienie idei państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego. W wymiarze politycznym ZPOK dążył do wprowadzenia w życie zasad prawdziwej demokracji przez szerzenie i pogłębianie idei państwowości polskiej oraz zapewnienie kobietom bezpośredniego wpływu na państwowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne życie Polski. W wymiarze społecznym, zakładał i rozwijał szeroką działalność przez organizowanie i prowadzenie różnych instytucji opieki społecznej, instytucji edukacyjnych, wytwórni spółdzielczych, które miały m.in. wspomóc i wzmocnić rodzinę a poprzez nią – odrodzone Państwo. Do najważniejszych zadań ZPOK należało niesienie pomocy rodzinie; szczególnie matkom i dzieciom z rodzin bezrobotnych, ubogich, dotkniętych chorobami, alkoholizmem.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70816