„Dziatwa mała nie jest w stanie prosić o zaspokojenie swych nieodzownych potrzeb” 1– rola łódzkich mariawickich wspólnot parafialnych w niesieniu pomocy dzieciom podczas I wojny światowej

Tytuł„Dziatwa mała nie jest w stanie prosić o zaspokojenie swych nieodzownych potrzeb” 1– rola łódzkich mariawickich wspólnot parafialnych w niesieniu pomocy dzieciom podczas I wojny światowej
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsSosnowska, J
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma (wydawnictwa ciągłe)
ISSN2082-9019
Słowa kluczowemariawici w Łodzi, ochronki mariawickie w Łodzi, opieka nad dziećmi, pomoc dzieciom
Abstrakt / Abstract

Życie wspólnoty mariawickiej od początków jej istnienia ogniskowało się wokół parafii i kościołów. Właśnie parafie były tym środowiskiem, które wychodziło naprzeciw zapotrzebowaniu religijnemu swych wiernych, ale także realizowało potrzeby społecznew zakresie oświaty, kultury i kwestii socjalnych. Kościół mariawicki, przed i w czasie I wojny światowej, należał do jednych z największych wspólnot religijnychw Łodzi

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80510
DOI10.23734/wwr20162.121.139