Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku.Warunki życia i normy wychowania

TytułDziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku.Warunki życia i normy wychowania
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsBołdyrew, A
Słowa kluczoweKrólestwo Polskie, rodzina robotnicza, socjalizacja, wychowanie
Abstrakt / Abstract

Z punktu widzenia badań w naukach humanistycznych i społecznych (pedagogika, historia edukacji, socjologia, etnologia) ważnym problemem jest dyskusja nad pozycją i rolą dziecka w rodzinie robotniczej, warunkami jego socjalizacji i normami wychowawczymi w czasie intensywnych społeczenych i ekonomicznych zmian. Sytuacja finansowa, struktura rodziny, więzi uczuciowe, kulturowe przesłanie środowiska wpływały na metody i cele wychowania dzieci. Rekonstrukcja tego zjawiska jest możliwa ze względu na źródła archiwalne (np. dokumenty organizacji społecznych, które wspierały biedne rodziny miejskie), czasopisma,przewodniki, pamiętniki, dane statystyczne, akty prawne (np. prawa dotyczące dzieci i młodzieży), materiały etnologiczne, literaturę, fotografie oraz liczne rozwiązania metodologiczne używane w tamtym czasie.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70704