Edyta Sadowska

Edyta Sadowska
  • Funkcja w czasopiśmie: Redaktor językowy
  • Afiliacja/wykształcenie: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich, Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie
  • Zainteresowania badawcze: szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty,dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, także edukacja medialna i komunikacja społeczna.
  • Pasje: rozmowy z ciekawymi ludźmi, książki i podróże. Uważam, że większość publikowanych tekstów zasługuje na przeczytanie, bowiem i ludzie i książki mają swoje historie.
  • Kontakt e-mailowy: e.sadowska@onet.pl