Ewa Musiał

  • Funkcja w czasopiśmie: Redaktor indeksujący
  • Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk humanistycznych z zakresie  pedagogiki, adiunkt
  • Zainteresowania badawcze:  skoncentrowane wokół procesu kształcenia i czynników go optymalizujących w obrębie funkcjonowania przedszkoli i szkół  oraz dynamiki rozwoju zawodowego nauczycieli w kontekście profesjonalizmu zawodowego.
  • Motto: "Wiedzę możemy zdo­bywać od in­nych, ale mądrości mu­simy nau­czyć się sami." Adam Mickiewicz
  • Kontakt e-mailowy: drewa11@wp.pl