Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914

TytułFunkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsKalinowska-Witek, B
Słowa kluczoweczasopisma kobiece, funkcje rodziny, Królestwo Polskie
Abstrakt / Abstract

Rodzina pełni ważną rolę w życiu człowieka. Funkcje rodziny wyznaczają cele, do których rodzina zmierza i zadania, które podejmuje dla zaspokojenia potrzeb swoich członków. Szczególna rola przypadła polskiej rodzinie w okresie zaborów. Wówczas od właściwego wypełniania przez rodzinę jej funkcji zależało przetrwanie narodu. Zadanie uświadomienia społeczeństwu roli rodziny podjęły czasopisma skierowane do rodzin oraz do kobiet – ich naczelniczek. Wskazywały na prawidłowe pełnienie poszczególnych funkcji, ostrzegały przed konsekwencjami różnych dysfunkcji. Publicyści czasopism kobiecych najczęściej pisalio wychowawczej, opiekuńczej, zarobkowej i seksualnej funkcji rodziny.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70701