Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka

TytułHospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsGodawa, G
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowechoroba terminalna, hospicjum, rodzeństwo, wsparcie
Abstrakt / Abstract

Chore dziecko skupia uwagę najbliższych mu osób. Jego rodzina pragnie zminimalizowaćjego cierpienie. Wsparcia udzielają mu również organizacje pomocowe. Skoncentrowanieuwagi na chorym może jednak spowodować, iż zaniedbane zostaną potrzeby zdrowego rodzeństwa dziecka. Wszechogarniający charakter cierpienia, które pojawia się w życiu dziecka, swym zasięgiem obejmuje również jego bliskich, dlatego wsparcie zdrowego rodzeństwa chorych dzieci stanowi jeden z podstawowych celów działalności hospicjów dziecięcych. Ich pomoc opiera się na systemowym modelu rodziny, dzięki czemu zakres działań hospicyjnych jest bardzo szeroki. Chociaż pomoc choremu dziecku jest priorytetem, nie brakuje działań, które mają chronić również jego rodzinę przed destrukcyjnym wpływem choroby. Jedną z form realizacji wsparcia zdrowego rodzeństwa jest oddziaływanie psychopedagogiczne. Ma ono na celu nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu choroby dziecka, ale również przygotowanie rodzeństwa do funkcjonowania po śmierci siostry czy brata. Interdyscyplinarny charakter pomocy hospicyjnej stanowi szansę na pomyślną realizację tych założeń.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71538