Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965

TytułInstytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsJurczyk-Romanowska, E
Słowa kluczowedomniemanie ojcostwa, pochodzenie dziecka, prawo rodzinne, ustalenie ojcostwa
Abstrakt / Abstract

Artykuł stanowi opis ewolucji systemu domniemań dotyczących instytucji pochodzeniadziecka w polskim prawie w latach 1946–1964. Analizie poddano trzy następujące po sobie regulacje prawne: Prawo rodzinne z 1946 roku – stanowiące pierwszą próbę unifikacji tej materii od czasu uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Kodeks rodzinny z 1950 roku – znoszący podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 – którego przepisy nadal posiadają moc obowiązującą (z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji). Ujęta w sposób nowatorski analiza obejmuje takie zagadnienia, jak: podział na dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie i jego konsekwencje, domniemanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa, a także uprawnienie, uznanie i zrównanie dziecka. W artykule zwrócono również uwagę na zmieniającą się sytuację prawną podmiotów, związanych z instytucją pochodzenia dziecka, czyli: dziecka, matki, ojca oraz męża matki.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70817