IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 
Konteksty historyczne i współczesne nt.
 
Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń
 

Szklarska Poręba, 19-21 maja 2016 r.

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego