Jacek Gulanowski

Jacek Gulanowski

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor językowy
Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
Zainteresowania badawcze: Rodzina i pedagogika rodziny, kultura popularna i pedagogika kultury, edukacja dorosłych, kształcenie seniorów, nowe technologie w edukacji, eksperyment edukacyjny, gry w edukacji, wiedza potoczna i naukowa o edukacji.
Motto: Umiar we wszystkim
Kontakt e-mailowy: jacek.gulanowski@uwr.edu.pl