Joanna Golonka-Legut

Joanna Golonka-Legut

Funkcja w czasopiśmie: Członek zespołu ds. popularyzacji czasopisma

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Zainteresowania badawcze: uczenie się (w) dorosłości, biograficzność w edukacji dorosłych, potencjał edukacyjny indywidualnego doświadczenia życiowego, kultura i edukacja, społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej, metodologia badań społecznych, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne

Motto: Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Władysław Bartoszewski

Kontakt e-mailowy: joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl