Joanna Malinowska

Joanna Malinowska

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor ds. kontaktów z recenzentami

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Zainteresowania badawcze: Moje zainteresowania badawcze koncentruję na problematyce edukacji nauczyciela, jego rozwoju zawodowego oraz na uwarunkowaniach uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Motto: „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry” Seneka Młodszy

Kontakt e-mailowy: joanna.malinowska@uwr.edu.pl