Komitet naukowy

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Stefania Walasek

Członkowie:
Prof. dr hab. Kalina Bartnicka
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Dr hab. prof. UAM Wiesław Jamrożek
Dr hab. prof. UWr Barbara Jędrychowska
Dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski
Dr hab. prof. UWr Alicja Szerląg
Dr Leszek Albański