Kontakt

Adres redakcji:
Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel. +48 71 367 20 01 wew. 158
e-mail: wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl

Drugi Redaktor naczelny
dr Ewa Jurczyk-Romanowska
e-mail: ewa.jurczyk@uni.wroc.pl