Księga abstraktów

Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Materiały konferencyjne IV Międzynarodowej
Konferencji Naukowej:

WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY
HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE
RODZINA W SYTUACJI
KONFLIKTÓW I ZAGROŻEŃ
Szklarska Poręba, Polska
19–21 maja 2016 r.

 

 

 

załącznik: