Luba Jakubowska

Luba Jakubowska

 Funkcja w czasopiśmie: Redaktor językowy

Afiliacja/wykształcenie:  Asystent w PWSZ im Witelona w Legnicy. Psycholog, pedagog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Zainteresowania badawcze: Obszary naukowe, którymi się interesuję to: tożsamość, wizerunek, autoprezentacja. Aktualnie prowadzone przeze mnie badania dotyczą znaczenia komunikacji zapośredniczonej przez komputer dla autoprezentacji. Specjalizuje się w metodologii badań nauk społecznych, w tym szczególną uwagę poświęcam prowadzeniu badań za pośrednictwem Internetu. Jestemzałożycielem oraz redaktorem naczelnym czasopisma „e-methodology”.

Motto : „Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”. Peter Drucker 

Kontakt e-mailowy: l.jm@wp.pl