Macierzyństwo w fotografii

TytułMacierzyństwo w fotografii
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsJurczyk-Romanowska, E
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowefotografia, macierzyństwo, materiał wizualny
Abstrakt / Abstract

Prezentowany artykuł stanowi analizę materiałów wizualnych – fotografii, w poszukiwaniuodpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób matki przedstawiają swoje macierzyństwo? Prezentowane treści są pokłosiem projektu badawczego, realizowanego w 2012 roku pod kierownictwem dr Martyny Pryszmont-Ciesielskiej: Współczesne oblicza macierzyństwa w perspektywie edukacji nieformalnej, który wyrażał się w narracyjno-wizualnej interpretacji mikroświatów matek uczestniczących w badaniu.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71518