Małżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?

TytułMałżeństwa mieszane w społeczności żydowskiej – aberracja czy norma społeczna?
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsCukras-Stelągowska, J
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma (wydawnictwa ciągłe)
ISSN2082-9019
Słowa kluczowedziedzictwo, kapitał kulturowy, małżeństwa mieszane, rodzina, Żydzi
Abstrakt / Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie specyfiki małżeństw mieszanych w środowisku żydowskim. W opinii wielu liderów społeczności oraz przedstawicieli nauk społecznych w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytania o przemiany, wyzwania i zagrożenia, przed którymi staje obecnie społeczność żydowska, ten aspekt należy uwzględnić w pierwszej kolejności. Analizie poddano kilka raportów badawczych dotyczących skutków wychowania w tego typu związkach w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech. Odniesiono się również do społeczność Żydów polskich – głównych cech świadomości kulturowej rodziny żydowskiej: jej stosunku do kapitału kulturowego w kontekście historii relacji polsko-żydowskich oraz takich kwestii, jak wychowanie w rodzinie mieszanej, luka międzypokoleniowa czy emigracja do Izraela.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80533
DOI10.23734/wwr20162.317.339