Marta Kondracka-Szala

Marta Kondracka-Szala
  • Funkcja w czasopiśmie: kierowanie zespołem ds. popularyzacji czasopisma (redaktor strony internetowej, redaktor profilu czasopisma na portalach społecznościowych i popularnonaukowych)
  • Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki
  • Zainteresowania badawcze: "Moje zainteresowania koncentrują się wokół dziecka i nauczyciela w edukacji przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przedsiębiorczości jako kompetencji kluczowej oraz edukacji muzycznej."
  • Motto: „Drogi prowadzą zawsze do ludzi.” Antoine de Saint-Exupery
  • Kontakt e-mailowy: marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl