Marta Koszczyc

M. Koszczyc

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor ds. kontaktu z autorami publikacji.
Afiliacja/wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, doktor nauk o kulturze fizycznej
Zainteresowania badawcze: Problematyka moich badań koncentruje się wokół pedagogiki kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej, edukacja fizyczna ludzi późnej dorosłości,
psychogerontologii.
Motto:  „Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie”. Wisława Szymborska
Kontakt e-mailowy: marta.koszczyc@awf.wroc.pl