Monika Humeniuk

Monika Humeniuk
  • Funkcja w czasopiśmie: Członek zespołu ds.baz czasopism
  • Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt,doktor nauk humanistycznych w zakresie  pedagogiki
  • Zainteresowania badawcze: Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pedagogiki religii, edukacji aksjologicznej i międzykulturowej. Zawodowo czuję się związana z pograniczem szkolnictwa wyższego i trzeciego sektora. Koordynuję projekty antydyskryminacyjne z zakresu międzykulturowości i edukacji osób starszych. Pasjonują mnie piękni ludzie, miejsca, słowa, obrazy i dźwięki. Jestem mamą dwojga wspaniałych - Jagny i Jędrka.
  • Motto:  ,,Nigdy nie zapominaj, że jesteś miejscem rozdarcia".Edmond Jabes
  • Kontakt e-mailowy: monika.humeniuk@uwr.edu.pl