O zadaniach wychowawczych rodziny. Koncepcje współpracowników czasopisma „Szkoła”

TytułO zadaniach wychowawczych rodziny. Koncepcje współpracowników czasopisma „Szkoła”
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsWałęga, A
Słowa kluczoweczasopisma pedagogiczne, wychowanie w rodzinie
Abstrakt / Abstract

Czasopismo „Szkoła” należy do najstarszych polskich periodyków pedagogicznych. Zaczęło ukazywać się na terenie Galicji, we Lwowie w 1868 roku. Jako organ prasowy Towarzystwa Pedagogicznego dążyło do zjednoczenia i aktywizacji nauczycieli. Na jego łamach przeważały zatem teksty poświęcone szeroko pojmowanej problematyce pedeutologicznej. Jednak Redakcja „Szkoły” nie unikała także artykułów dotyczących zagadnień wychowania w rodzinie. W latach 1868–1918 w periodyku zamieszczono kilkadziesiąt tego typu tekstów. Ich szczegółowa analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakie zadania wychowawcze przypisywali nauczyciele polskim rodzinom w okresie zaborów. Wśród podejmowanych w nich zagadnień warto przede wszystkim zwrócić uwagę na wzajemne relacje domu i szkoły czy propagowanie racjonalnych zasad wychowania w rodzinie.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71732