Opłata konferencyjna

Wpisowe 650 zł. W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, catering, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację i biesiadę. W koszt opłaty konferencyjnej wliczone są również koszty publikacji w czasopiśmie „Wychowanie w Rodzinie” po uzyskaniu pozytywnych recenzji zgodnie z zasadą double blind review. Ponadto organizatorzy zapraszają na wycieczkę.

Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie. Przy rezerwacji noclegów do dnia 1 marca 2018 roku w Hotelu Kryształ oraz w Hotelu Agat w Szklarskiej Porębie, obowiązuje zniżka dla gości konferencyjnych.

Koszt uczestnictwa biernego 450 zł, w ramach którego organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, catering, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację i biesiadę. 

 

Opłatę należy wnieść na następujące konto:

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Konto złotówkowe (PLN): BZ WBK S.A. nr 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

Konto walutowe (EUR): BZ WBK S.A. nr PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075

Kod SW IFT: WBK PPL PP

Tytuł wpłaty: Wychowanie w Rodzinie 2018 Imię i nazwisko uczestnika