Patronat

Patronat nad IV Międzynarodową Konferencją Naukową
„Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Towarzystwo Historii Edukacji