Piotr Kwiatkowski

Funkcja w czasopiśmie: redaktor statystyczny

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, specjalność resocjalizacja.

Zinteresowania badawcze: etiologia niedostosowania społecznego, zjawisko resilience, psychometria.

Motto: hmm, na każdą okazję coś się znajdzie…

Kontakt: piotr.kwiatkowski@uwr.edu.pl lub pkwdomx@gmail.com