Polityka rodzinna w krajach Europy Środkowej

TytułPolityka rodzinna w krajach Europy Środkowej
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsZdulski, M
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma (wydawnictwa ciągłe)
ISSN2082-9019
Słowa kluczoweEuropa Środkowa, polityka prorodzinna, zmiany demograficzne
Abstrakt / Abstract

Celem artykułu jest opis zachodzących po 1989 roku zmian w sferze demograficznej, jej skutków dla rodziny oraz realizowanej polityki prorodzinnej w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech w celu wzrostu reprodukcji i zawierania małżeństw.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80535
DOI10.23734/wwr20162.369.389