Porównanie wybranych aspektów rodziny – obecnie i w przeszłości

TytułPorównanie wybranych aspektów rodziny – obecnie i w przeszłości
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsBočáková, O, Lincényi, M
Słowa kluczowerodzina, rodzina postmodernistyczna, rodzina tradycyjna, rodzina współczesna, seniorzy, solidarność międzypokoleniowa
Abstrakt / Abstract

Rodzina jest podstawową komórką wszystkich społeczeństw i dlatego też jest kluczowymelementem w powstawaniu i istnieniu wszystkich państw na świecie. Na początku XXI wieku wystąpił w sposób znacznie bardziej oczywisty niż kiedykolwiek wcześniej kryzys rodziny, charakteryzujący się niskim zainteresowaniem pastwa sytuacją rodzin i wysokim współczynnikiem rozwodów wśród młodych małżeństw. Negatywne zjawiska wpływające na życie rodzin w Republice Słowackiej to niska pozycja społeczna i status ekonomiczny ludności, coraz częstsze zażywanie narkotyków i leków psychotropowych, wyjazdy zarobkowe na terenie Słowacji i za granicą, jak również stopniowe oddalanie się młodych małżeństw od rodziców i dziadków. Jeśli podczas tego kryzysu jednostki społeczne naruszały harmonię i zasady tradycyjnej moralności i etyki, możemy mówić o początkach przemocy i wielu poważnych konfliktów.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78140