Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej

TytułPrzesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsForma, P
Słowa kluczowedzieci, młodzież, przesunięcie socjalizacyjne, rodzina, rodzina destrukcyjna, rola rodziców, rozpad rodziny, socjalizacja
Abstrakt / Abstract

Zmiany w funkcjonowaniu rodziny stanowią współcześnie ważny problem społeczny, zwłaszcza iż wyraźne są tendencje wzrostowe negatywnych zjawisk, takich jak: rozwody, długoterminowe wyjazdy, rozbicie więzi rodzinnych. Odnosząc je dodatkowo do zmian cywilizacyjnych i kulturowych można wnioskować, iż przyczyniają się one także do przesunięcia socjalizacyjnego, o którym pisali m.in. Neil Postman, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Źle funkcjonująca rodzina, jej nieprawidłowa/ niepełna struktura wskazuje na jej destrukcyjność wychowawczą i rodzicielską. Dlatego też środowiska te charakteryzowane są coraz częściej jako niewydolne wychowawczo i niezaspokajające podstawowych potrzeb socjalizowanego pokolenia. Niniejszy tekst stanowi próbę teoretycznego opisu zmian w funkcjonowaniu rodziny w kontekście dokonującego się przesunięcia socjalizacyjnego.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72320