"Przyjaciele dla naszych dzieci" – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dziecinz zespołem Downa

Tytuł"Przyjaciele dla naszych dzieci" – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dziecinz zespołem Downa
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsJędrzejowska, A
Słowa kluczowedzieci, edukacja włączająca, przyjaźń, rodzice, wspomaganie rozwoju dziecka
Abstrakt / Abstract

Tekst przedstawia edukację włączającą jako nowe systemowe rozwiązanie na etapiewychowania przedszkolnego dla dzieci z zespołem Downa. Współpraca między rodzicami(inicjatorami innowacji) a władzami miasta Wrocławia zaowocowała w 2009 rokuutworzeniem oddziałów integracyjnych z homogeniczną niepełnosprawnością (z zespołemDowna). Powszechnie w grupach integracyjnych nadal dominują różne niepełnosprawności.Celem artykułu jest wskazanie odpowiedzi na pytanie: skąd u rodziców wzięła się myśl na takie decyzje oraz jakie są efekty wprowadzonych zmian?

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78158