RECENZENCI ZA LATA

RECENZENCI 2011

Dorota Żołądź-Strzelczyk
Grzegorz Michalski
Mirosław Kowalski
Aleksandra Maciarz

RECENZENCI 2012
Jaroslav Vaculik
Blahoslav Kraus

RECENZENCI 2013
Mirosław Kowalski
Elżbieta Magiera
Witold Chmielewski
Sławomir Cudak
Jolanta Żmichrowska

RECENZENCI 2014
Grzegorz Michalski
Mirosław Kowalski
Blahoslav Kraus
Elżbieta Magiera
Witold Chmielewski
Sławomir Cudak
Jolanta Żmichrowska
Elżbieta Czykwin
Danuta Koźmian
Marta Meducka
Iwonna Michalska
Bożena Muchacka
Tetiana K. Zawhorodnia
Eleonora Sapia-Drewniak
Adnan Tufekčić

RECENZENCI  2015
Grzegorz Michalski
Mirosław Kowalski
Elżbieta Magiera
Witold Chmielewski
Sławomir Cudak
Elżbieta Czykwin
Danuta Koźmian
Marta Meducka
Iwonna Michalska
Bożena Muchacka
Adnan Tufekčić

RECENZENCI 2016

Jolanta Baran
Jacek Błeszyński
Sławomir Cudak
Barbara Jankowiak
Joanna Konarska
Danuta Koźmian
Mirosław Kowalski
Adam Kubów
Iwonna Michalska
Bożena Muchacka
Jerzy Nikitorowicz
Eleonora Sapia-Drewniak
Adnan Tufekčić

RECENZENCI  2017
Jolanta Baran
Witold Chmielewski
Sławomir Cudak
Joanna Konarska
Danuta Koźmian
Mirosław Kowalski
Iwonna Michalska
Adnan Tufekčić

RECENZENCI  2018

Jolanta Baran
Witold Chmielewski
Jacek Błeszyński 
Sławomir Cudak
AłłA Jaroszenko
Joanna Konarska
Danuta Koźmian
Mirosław Kowalski
Bożena Muchacka
Eleonora Sapia-Drewniak
Adnan Tufekčić