Zespół redakcyjny

Katarzyna Kaczmar

K. Kaczmar

Afiliacja/wykształcenie: Studentka III roku pedagogiki ogólnej na specjalności edukacja dorosłych. (Uniwersytet Wrocławski)

Zainteresowania badawcze: Choć jej przygoda z nauką dopiero nabiera tempa, interesuje się edukacją nieformalną, zagadnieniami tożsamości i odraczania dorosłości. Uwielbia pracować z seniorami. Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Variograf, od 2018 redaktorka w czasopiśmie Ogrody Nauk i Sztuk. 

Motto: „Zniknął mój strach i zaczęłam odczuwać wolność” - Wanda Rutkiewicz

 

 

Marta Koszczyc

M. Koszczyc

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor ds. kontaktu z autorami publikacji.
Afiliacja/wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, doktor nauk o kulturze fizycznej
Zainteresowania badawcze: Problematyka moich badań koncentruje się wokół pedagogiki kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej, edukacja fizyczna ludzi późnej dorosłości,
psychogerontologii.
Motto:  „Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie”. Wisława Szymborska
Kontakt e-mailowy: marta.koszczyc@awf.wroc.pl

Joanna Golonka-Legut

Joanna Golonka-Legut

Funkcja w czasopiśmie: Członek zespołu ds. popularyzacji czasopisma

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Zainteresowania badawcze: uczenie się (w) dorosłości, biograficzność w edukacji dorosłych, potencjał edukacyjny indywidualnego doświadczenia życiowego, kultura i edukacja, społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej, metodologia badań społecznych, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne

Motto: Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Władysław Bartoszewski

Kontakt e-mailowy: joanna.golonka-legut@uwr.edu.pl

Joanna Malinowska

Joanna Malinowska

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor ds. kontaktów z recenzentami

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Zainteresowania badawcze: Moje zainteresowania badawcze koncentruję na problematyce edukacji nauczyciela, jego rozwoju zawodowego oraz na uwarunkowaniach uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Motto: „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry” Seneka Młodszy

Kontakt e-mailowy: joanna.malinowska@uwr.edu.pl

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk
  • Funkcja w czasopiśmie: sekretarz redakcji i koordynator baz czasopism 
  • Afiliacja/wykształcenie: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
  • Zainteresowania badawcze: "Moje zainteresowanie badawcze oscylują wokół problematyki związanej z całożyciowym uczeniem się, edukację osób dorosłych, społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym."
  • Motto: „Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent…” Marie Curie- Skłodowska
  • Kontakt e-mailowy: aleksandra.marcinkiewicz@uwr.edu.pl

Magda Wieteska

Magda Wieteska
  • Funkcja w czasopiśmie: redaktor profilu czasopisma na portalach społecznościowych oraz popularnonaukowych, redaktor strony internetowej czasopisma
  • Afiliacja/wykształcenie: magister pedagogiki i andragogiki, doktorantka UWr., dziennikarka, pisarka, instruktorka warsztatów literacko-dziennikarskich
  • Zainteresowania:  edukacja dorosłych, gerontologia, publicystyka, polska proza współczesna, jazz
  • Motto: „Jeśli o czymś w życiu marzysz – sięgnij po to” Jacek Walkiewicz
  • Kontakt e-mailowy:  mag.wieteska@gmail.com

Strony