Redaktorzy tematyczni w tomie V

Stefania Walasek

profesor Stefania Walasek

 

Funkcja w czasopiśmie: Redaktor naczelny

Afiliacja/wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. W 2007 r. uzyskała tytuł profesorazwyczajnego.

Zainteresowania badawcze: historia oświaty i wychowania

Kontakt e-mailowy: stefania.walasek@uwr.edu.pl