Redaktorzy tematyczni w tomie XIII

Ewa Jurczyk-Romanowska

 

  • Funkcja w czasopiśmie: Zastępca redaktora naczelnego
  • Afiliacja/wykształcenie: absolwentka studiów trzeciego stopnia na kierunkach prawo i pedagogiki, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Zainteresowania badawcze: W swoich eksploracjach naukowych łączy podejście prawne i pedagogiczne w obszarach - badań nad rodziną, w szczególności zjawiskiem samotnego rodzicielstwa w Polsce, - systemu oświaty i praktyki edukacyjnej,- przedsiębiorczości społecznej. Ponadto zajmuje się edukacją osób w wieku późnej dorosłości w szczególności w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod nauczania.
  • Motto:"Jeżeli chcesz zbudować jacht nie zwołuj ludzi i nie rozdzielaj zadań, lecz naucz ich tęsknoty za dalekim i niekończącym się morzem" Antoine de Saint-Exupery
  • Kontakt e-mailowy: ewa.jurczyk-romanowska@uwr.edu.pl