Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty

TytułRelacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2014
AuthorsDyrdół, M
Słowa kluczowedziecko, podmiotowość dzieci, postawy rodzicielskie, prawa dzieci, przymus, relacje interpersonalne, style wychowania, swoboda, władza rodzicielska
Abstrakt / Abstract

Przedmiotem rozważań w artykule są prawne regulacje relacji pomiędzy rodzicami a ich dziećmi, odnoszące się do władzy rodzicielskiej, z jednej strony, i praw dziecka – z drugiej. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest charakterystyka relacji: rodzice – dziecko, obejmująca ich przejawy i rodzaje, kulturowe zróżnicowanie oraz przemiany, jakim te relacje ulegały.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72322