Rodzina i szkoła a zachowania agresywne młodzieży

TytułRodzina i szkoła a zachowania agresywne młodzieży
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsZajdel, K
Wol. / Vol.8
Słowa kluczoweagresja, przemoc, rodzina, szkoła
Abstrakt / Abstract

Zachowania agresywne zaczynają być codziennością życia szkoły, z czym ani rodzina,ani sama szkoła nie umie sobie poradzić. Jeżeli chodzi o przyczyny środowiskowe,to źródeł takich zachowań należy szukać u rodziców i nauczycieli. Proces wychowawczyma różne style, stąd i różne późniejsze zachowania dzieci. Wpływ rówieśników, przyjaźnie, społeczne nastawienia – mogą albo tonować niektóre zachowania, albo prowokować do rozwoju agresji (np. naśladownictwo w zachowaniach). W swoim artykule starałem się przeanalizować zachowania, zwłaszcza rodziny i szkoły, które to poparte zostały badaniami przyszłych nauczycieli, gdzie konkluzje mogą zaskakiwać, ale i skłaniać do refleksji.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71536