Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości

TytułRodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsJezierska-Wiejak, E
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowerodzina, wartości
Abstrakt / Abstract

Rodzina, która stanowi w życiu dziecka pierwsze i naturalne środowisko wychowawcze,uczy je określonych zachowań, norm postępowania, wartości. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, mają ogromny wpływ na kształtowanie się ocen, przekonań i postaw moralnych i nastawień społecznych dzieci oraz przygotowują je do pełnienia różnorodnychról społecznych i podejmowaniu coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Mechanizmem, który pozwala na ciągłość pokoleniową jest międzypokoleniowa transmisja wartości, czyli proces polegający na przekazywaniu wartości, ważnych dla rodziców, poprzez specyficzny kontakt ze swoimi dziećmi. Czym jest rodzina? Jak rozumieć można wartości? Czy jest możliwa i na ile transmisja wartości w rodzinie? Te pytania od zawsze budzą zainteresowanie poznawcze socjologów, psychologów i pedagogów, a także „zwykłych” uczestników życia społecznego.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71530