Rodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem

TytułRodzina staropolska wobec zagrożenia przemocą i bezprawiem
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2016
AuthorsRyś, J, Ryś, J
Wol. / Vol.14
Wydawca / PublisherZakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wyd. / Place Publ.Wrocław
Type of Articleczasopisma
ISSN2082-9019
Słowa kluczowealkoholizm, bezprawie, przemoc w rodzinie, rodzina staropolska
Abstrakt / Abstract

Rodzina staropolska zagrożona była przemocą i bezprawiem na skalę niewyobrażalną dla współczesnego człowieka. Z jednej strony zagrożenia te były skutkiem nieustannie toczonych wojen, które niosły pożogę, grabieże i widmo niewoli. Z drugiej strony swoiste pojmowanie sprawiedliwości przez szlachtę i dochodzenie własnych racjina drodze zbrojnej, były powodem sąsiedzkich wojen, które czasami były bardziej brutalne i uciążliwe niż konflikty zbrojne. Rodzina staropolska niszczona była także od wewnątrz, najczęściej poprzez przemoc ze strony ojca, który w patriarchalnym modelu miał nieograniczoną władzę, której często nadużywał w sposób okrutny i bezwzględny.Jedynym środkiem zaradczym miało być prawo, jednak staropolski wymiar sprawiedliwości był pozbawiony skutecznej egzekucji wyroku, co dawało przestępcom poczucie bezkarności a poszkodowanym zwątpienie i bezradność

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80508
DOI10.23734/wwr20162.087.101