Rodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst historyczny i współczesny

TytułRodzina w fotografii – historia mówiona obrazem. Kontekst historyczny i współczesny
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsSzablicka-Żak, J
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowefotografia, rodzina
Abstrakt / Abstract

Wystawa towarzysząca II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne” ukazuje obraz rodziny w bogactwie różnych okoliczności i zdarzeń z przeszłości zatrzymanych w kadrach i utrwalonych na kliszach fotograficznych bądź nośnikach elektronicznych. Jest skromną reprezentacją bardzo bogatego materiału zdjęciowego pozyskanego z różnych źródeł: z prywatnych zbiorów studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Humanistycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zasobów ikonograficznych papierowych i internetowych. Celem autorek wystawy było pozostawienie przesłania zachęcającego do otoczenia opieką osobistych i rodzinnych zbiorów fotograficznych. Fotografie zaliczane do podstawowych źródeł ikonograficznych są wizualnym zapisem historii człowieka lub miejsca w danym momencie czasu i mają zasadniczy wpływ na kształtowanie wiedzy o świecie.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71305