Rodzina w obiektywie studenckiego aparatu

TytułRodzina w obiektywie studenckiego aparatu
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsŁadyżyński, A
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowefotografia, rodzina
Abstrakt / Abstract

Artykuł stanowi próbę interpretacji fotografii rodzinnej jako znaczącej informacjipedagogicznej. Fotografie, których tematem jest: „rodzina”, były wykonane przez studentówInstytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Analiza fotografii przynosiszczegółowe informacje o fotografowanych ludziach, dostarcza wiedzy o głównychwątkach tematycznych, kontekstach i warunkach, uczuciach towarzyszących procesowiwykonania zdjęć oraz przybliża ich wymiar społeczny: klasę społeczną, płeć i wiek.Umożliwia ona obserwatorowi interpretację biograficznych doświadczeń fotografów.Próba interpretacji fotografii zaprezentowanych przez studentów ukazuje interesującysposób zrozumienia koncepcji rodziny i zróżnicowania aspektów jej funkcjonowania.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71517