Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresiesystemowych form pomocy

TytułRodzina zagrożona wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresiesystemowych form pomocy
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2012
AuthorsGandecka, K
Słowa kluczoweorganizacje pozarządowe, pomoc społeczna, profilaktyka, rodzina, wykluczenie społeczne
Abstrakt / Abstract

Wychowanie w rodzinie to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67909