Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych

TytułRodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2015
AuthorsMinczakiewicz, EMaria
Słowa kluczowejakość życia, potrzeby, rodzina, struktura rodziny, zespół Downa
Abstrakt / Abstract

Opracowanie o charakterze komparatystycznym jest próbą ukazania sytuacji życiowej i jakości funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle sytuacji statystycznych rodzin polskich wychowujących dziecko o prawidłowym rozwoju i porównywalnym wieku życia.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/78159