Rola rodziny w wyborach edukacyjno-zawodowych młodzieży

TytułRola rodziny w wyborach edukacyjno-zawodowych młodzieży
Publication TypeArtykuł / Article
Rok / Year2013
AuthorsGałęska, U
Wol. / Vol.8
Słowa kluczowekariera zawodowa, młodzież, rodzice, rodzina, wybór zawodu, wybory edukacyjne
Abstrakt / Abstract

Świat i otaczająca nas rzeczywistość ulegają bardzo szybkim zmianom. Ażeby za nimi nadążyć, konieczne jest dokonywanie właściwych wyborów edukacyjno-zawodowychprzez młodzież. Wybory te nie mogą być aktem jednorazowym. Dlatego też młodzi ludzie korzystają z potencjalnych możliwości wsparcia rodziny w procesie wyboru kierunku studiów, a w dalszej perspektywie zawodu. Wpływ rodziny na podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez młodzież jest faktem bezspornym. Z tego powodu należy postawić pytania: Jaki jest udział rodziców w kształtowaniu przyszłej kariery młodego człowieka? Teoretyczne rozważania na ten temat są tylko częścią tego artykułu i stanowią podstawę do badań empirycznych na reprezentatywnej grupie studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Analiza literatury oraz wyników własnych badań pozwoli na sformułowanie określonych wniosków na temat rodziny – rodziców w wyborach dokonywanych przez młodzież w obszarze edukacyjnym dziś, a w dalszej perspektywie - kariery zawodowej.

URLhttp://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71529